کلیپ کمپین یاداوری امام نقی

15th of Jun, 2011 by zanbaq
کلیپ کمپین یاداوری امام نقی
From: http://www.azadegi.com/link/2011/06/14/67743
همش چرت و پرت و حرف زیادی
Track this Report 2 Comments | Post a comment
Comments
1190 days ago by Zanbaq
RUSSIAN

??????? 2011 ? 2012 ?????

????????? ???? 2011 ??????????? ???????-??????? ???

????????? ???????????? ??????? ????? ???????????? ?

???? ????? ????????????? ?????? ??????? ??????????

????? ? ?????? 2011 ?????? ????????, ????? ? ?????

??????/? ????? ???? 2011 ????? ? ???????

?? ????? ????2011 ??? ??????? ? ??????? ????? ????? ?
?????? ????? ??????? ???? /?????? ?????????? ??????
??????? ? ? ???? ?????? ????? ???????? ??????

?????? ???????? 45P/Honda-Mrkos ? 14 ?? 20 ??????? 2011 ?

????? ??????? ??????? ? ????????? ???? ???????/26

??????? 2011Big Star (Alpha Orionis) ?????????? ? ???

???? ???? ?????/???? 2011 ????????????? ?? ??????

???????/


?????? ? ??????????? ?????? 2011 ???? ?????

???????????/ ????? ? ?????? ? ??????? 2012 ?? ???????
http://emam-mahdi-1390.blogfa.com
1190 days ago by Zanbaq
italy

Eventi del 2011 e 2012


Anticristo Luglio 2011 Il primo ministro israeliano è

il suo governo Quattordici mesi a lungo Comando e
soldati musulmani Mando y los Imam Mahdi soldados
musulmanes Israele sono distrutti

In estate e in autunno2011 Re Giordania, Siria e Iraq

sono occupati/Alla fine dell2011 La guerra con la Turchia

Alla fine dell 2011 I suoi soldati nel deserto tra La
Mecca e Medina la Terra Vai giù/Re saudita stampi e in
quel paese il potere di guerra start

meteore Comet 45P/Honda-Mrkos in 14-20 AGOSTO 2011 con la

Terra Landing Il più grandein Asia orientale a

colpire/26 agosto 2011
Big Star (Alpha Orionis) esplodere e 3-7 brucia giorno


Giugno 2011 terremoto nel nord di Israele/Vulcano di

Yellowstone Agosto 2011 esploderà/Gesù ha fatto tra

agosto e ottobre
2012
sono

http://emam-mahdi-1390.blogfa.com

Post your Comment

Confirmation Code
 
Report Spam
Save thousands of potential victims.
Report spam or phishing email now!
Recently Updated Spam Reports URGENT SERVICE216.172.184.179, hghalftimereport.com, clown of GenF20 hormone supplements guestbook spammingAlicia Gordon Gordoninvernesshiring@aol.com RE: [1] Please Contact Me‏Sell Cvv + RDP + SMTP+ Transfer WU + Dumps + Track 1&2 + Bank Logins + Acc PayPal<===sell cvv bank login dumps paypal fullz paypal wu trf rdp smtp booking ticketslost love spells the master of spell caster call for help prof nabbai +27710360945love spell caster master spell caster that really work to return back lovers call +27710360945URGENT ATTENTION NEEDEDSell Cvv All Type Good + Transfer-WU + Dump-Track 1&2 + Bank Login + Acc Paypal<=Yahoo: boss.seller9Please try to contact me directly immediately (+44 70111 30195)
Received a suspicious email?
Can't figure out if it's spam or not?
Send it to: VerifyThisMail@gmail.com
Random Spam Reports What can we do for youCalvary Greetings,J'attends votre communication urgente...From: Mr Bill AlexFROM: MISS. JAN PLEASE REPLY MY MAILYour work at home job applicationFROM AMY KOMAcynthiaGMAIL! VÉRIFICATIONS+++PLEASE HELP ASSIST MY FAMILY AND I+++From VeraHow Microsoft could rule consumer electronicsGOOD DAYRE:Thanks for joining BIG IDEA MASTERMINDHELLO CONTACT ASAP. Re:CONTACT POST OFFICE FOR YOUR PACKAGERE FORM JOHNSON OSITAURGENT MESSAGE FROM THE FEDEX COURIER!!!
     
 

User Registration

Already a SpamInform.com member? Log in now.
Username:
E-mail address:
Password:
Code:

User Registration

A confirmation email was sent to "".
To confirm your account, please click the link in the message.

If you don't see the email in your Inbox, please check your Spam box.

User Login

Not a member of SpamInform.com? Register now.
E-mail address:
Password:
Forgot your password?
E-mail address:
Back
Loading, please wait...
Your password has been sent to the specified email address. Log in